Direktdemokraterna Consul

Rekommenderade åtgärder före publicering av förslag

Rekommendationer till användarna Consul har ett förslagsformulär som låter användare som lämnar förslag att följa deras utveckling och få råd och resurser till att göra dem framgångsrika. Nedan finns "rekommenderade åtgärder" som kan föreslås användarna i detta formulär.

Rekommenderade åtgärder före publicering av förslaget:

  1. Få kampanjen att se så bra ut som möjligt
  2. Lägga till ett foto eller en video till ditt förslag ger upp till sex gånger större stöd än förslag utan detta! Det är viktigt att du väljer bästa möjliga foto, och om människor involverade i förslaget syns på det, så mycket bättre!

Som tillägg kommer här några tekniska tips som du kan använda för val av bild till ditt förslag. Följ dem så får du resultat:

• Bilder av djur och människor fungerar alltid bra

• Stora foton ser alltid bättre ut, men se till att de inte överskrider 1Mb i storlek!

• Använd foton lämpliga för all publik och utan specialiserat innehåll.  

Välj en kort, kraftfull och iögonfallande titel

Det är viktigt att komma till saken. Dela förslaget med alla. Fokusera på lösningen, fördelen eller vilka behov som behöver fyllas. Lokalisera ditt folkinitiativ.  

Tala med familjen och vännerna först

Berätta för dem om ditt förslag, be dem om råd och när du en gång har publicerat det, be dem att dela det på sina sociala nätverk. De kommer att bli de första som stöder din kampanj.  

Be personligen om stöd

Även om vi har medel att nå hundratals och tusentals människor på ett ögonblick, fungerar ingenting bättre än att personligen be om stöd. Det är 34 gånger effektivare än e-post!  

Förbered dina budskap på sociala nätverk

Skapa en liten kalender med veckovis publicering på Facebook och/eller Twitter (tre gånger i veckan är nog de första månaderna). Använd bilder där du uppträder själv och efterfrågar stöd eller iögonfallande bilder av projektet. Framför allt: använd enkelt språk, direkt när du ber om stöd och alltid med personliga budskap när du tänker vända dig till dina kontakter privat. Det är viktigt att de känner sig involverade och inte bara som en till du behöver stöd från.  

Uttryck alltid din tacksamhet

Vare sig de stöder dig eller inte, säg alltid tack. Utöver att visa din uppskattning kommer det tjäna till att skapa ny kommunikation, som kan locka andra människor till ditt förslag och därigenom få mer stöd.  

Berätta personligen för dina vänner

Innan du publicerar ditt förslag, ordna en liten tillställning för dina vänner, familj eller kolleger. Samla alla med några öl och ett bra samtal, berätta för dem om ditt förslag och inbjud dem att förbättra det och delta i det. Den här idén kan lätt kombineras med att skapa din undersökning inför att publicera förslaget. Du kan utveckla undersökningarna inför dessa möten och diskutera slutsatserna eller be dem svara på plats om det är att föredra.  

Skapa ett undersökningsformulär

Undersökningar görs för att klara ut tveksamheter, be om åsikter, förbättra ditt förslag och även att skapa en grupp runt vilken du söker stöd för ditt förslag. När du väl har förfinat det så du kan besluta att kungöra det för dem. Den här idén kan lätt kombineras med att du organiserar ett möte eller en tillställning där du berättar för alla dina kontakter, vänner och familj vad ditt förlag är och vad deras stöd betyder för att nå dina mål.  

Informera om planerna innan du publicerar

Du behöver inte ha fullt utvecklat ditt förslag eller publicerat det för att börja tala om det. Vi rekommenderar faktiskt att du lägger ut det på dina sociala nät och talar om det med dina vänner och familjen innan det kommer ut. Man kan kalla det en lock-kampanj vilket tjänar till att bygga upp förväntningar om något som kommer mycket snart.

För att göra detta rekommenderar vi att du tar med den här sortens meddelanden i ditt sociala nätverk. Du kan faktiskt kopiera dessa texter och använda dem om du vill:

• Inom kort kommer jag att utforma mitt eget folkinitiativ för att förbättra vår kommun, och jag kommer att behöva ert stöd mer än någonsin. Jag kommer att hålla er löpande informerade härifrån. Tack till er alla!

• Detta är ett budskap till alla som bryr sig om sin kommun, sin omgivning och vår framtid. Jag vill förbättra kommunen med ett initiativ som jag mycket snart kommer att sända till er, så att vi kan få det att hända. Tack allesammans!  

Inkludera hashtags i det du publicerar

Hashtag är ett oundgängligt verktyg för att öka delaktigheten och stödet för dig. Det används huvudsakligen på Twitter, men Facebook, Instagram, Pinterest eller Google+ har också infört denna möjlighet.

Det är mycket rekommendabelt att du, när du publicerar något, alltid använder samma hashtag i det du skriver för att skapa ditt eget innehåll. Gör en sökning eller be om hjälp för att finna vilka som ska användas och vilka som har direkt att göra med ditt förslag.

Vi kan givetvis lämna några förslag som exempel eller idéer till hashtags vilka har att göra med olika samhällsfrågor, vilka kunde ha att göra med ditt initiativ, men idealet är att du använder även andra som är i linje med ditt eget tema.  

Framför dina avsikter till traktens affärsliv

Kanske är det så att ditt initiativ kommer att ha direkt inverkan på affärsverksamheten i ditt grannskap och kanske hjälper till att förbättra deras situation, och du känner säkerligen de personer som driver eller styr dem, eller hur? Kontakta dessa och berätta för dem för att för att hjälpa dig få röster. De, liksom du, vill också vinna stöd!  

För fram ditt initiativ till oberoende organisationer eller sociala centra i din omgivning

Ditt förslag kanske har direkt inflytande på livskvaliteten för de människor som bor i ditt grannskap eller din närhet, inklusive de resurssvaga och mest utsatta eller på dem som riskerar social utestängning. Kontakta hjälporganisationer eller sociala centra i din närhet och berätta för dem om ditt initiativ så att de kan hjälpa dig att vinna röster. De kommer att med förtjusning samarbeta!  

Känner du några influencers?

En "influencer" är en person med många följare i sociala nätverk. Om du känner någon i din närhet som är det eller använder sin sociala profil och får mycket genomslag för den, så är det därför ett bra tillfälle att berätta för dem om ditt initiativ och be dem att hjälpa dig att sprida det genom att dela det på deras sociala nät.  

Dela med dig av ditt initiativ i facebook-grupper

Det är väsentligt att du du söker det stöd du behöver överallt. Grupperingar och grupper (privata eller öppna) på facebook är också ett bra ställe att samla stöd och allierade på vägen mot målet. För att åstadkomma detta, leta upp och välj ut de grupperingar och grupper som redan har skapats på facebook och som är mest i tonlägen som ditt förslags inriktning. Till exempel om ditt initiativ handlar om att "förbättra en park", kommer du troligen att finna det stöd du behöver hos cyklister, jogginggrupper, kollektiv och annat folk som bor nära parken etc. Be att få gå med i grupperna, och när du väl är på insidan, kungör ditt initiativ där för att informera dem om det och be dem hövligt om deras stöd i att förbättra ert samhälle. Kom alltid ihåg att fokusera ditt budskap så att det är mest lämpligt för den grupp där du publicerar det så att det är mest intressant för dem. Tänk att det ytterst handlar om att få stöd från människor du inte känner, och att de också måste förstå vilken nytta de har av att hjälpa dig. Naturligtvis ska de inte uppfatta din begäran som "spam" eller påträngande, så var taktfull, när du ber om stöd.  

Analysera noga andra initiativ

Det verkar uppenbart, men försäkra dig om att du gör det. Innan ditt initiativ kommer ut i ljuset, se efter hur andra medborgare har gjort när de skapat sina; fotografier, budskap, rubriker. Det kommer att finnas sådana du tycker mer eller mindre om, bra eller dåligt exponerade. Du måste analysera dessa och behålla det bästa i dem för ditt eget bruk.  

Publicera ditt initiativ

Om du tycker att du redan är beredd att göra en kampanj för att sprida ditt initiativ, publicera det i den sektion som du hittar i menyn "Editera mitt förslag" i detta förslagsformulär. Från detta ögonblick kommer du att få fler råd om spridning och du kommer att få mål för att få allt fler resurser. Rekommenderade AKTIVITETER visas när väl ditt initiativ har publicerats.  

Använd dina sociala nätverk

I den förberedande kampanjfasen rekomenderade vi dig redan att använda dina sociala nätverk; det är den bästa vägen att nå ut till så många människor som möjligt! Dessutom har vi också gett dig ett KIT av bilder så att du kan kommunicera ditt förslag. Nu råder vi dig att också kopiera och klistra in länken till ditt initiativ i dina sociala profiler så människor kan komma åt detta och stödja dig.

Påbörja de aktiviteter du har på gång

Det är dags att ta de aktiviteter vi rådde dig till ett steg längre medan ditt initiativ fortfarande finns i form av ett utkast. Om du inte kommer ihåg dem, är det dags att gå igenom dem noga. Kampanjens första dag är mycket betydelsefull, eftersom ditt förslag är bland de nya som publiceras och får mer uppmärksamhet på webben den dagen. Dra fördel av det och sprid budskapet!  

Använd whatsapp för att sprida budskapet

Dina vänner, familjen, din närmaste omgivning kommer att stödja dig så att ditt initiativ förs ut. Glöm inte att kopiera länken för ditt initiativ och inkludera det i ditt budskap så att de kan komma direkt till att stödja ditt förslag! Dela det i alla dina grupper, klistra in det i alla dina personliga kontakter så får du snabbare resultat!  

Fortsätt att be om stöd från nya ambassadörer

Ditt förslag att förbättra kommunen kan också förbättra livet för många människor inklusive dem som driver barer, grönsakshandel, frisörer; eller hjälpa andra som frivilligorganisationer, sociala centra, grannskapsföreninga. Tänk efter vilka som kunde vara intresserade av att stödja ditt initiativ. Berätta allt i detalj för dem och du kommer att få se att du får mycket mer stöd än förväntat!  

Be att få affischera

Se till att andra trivs med dig, som affärs- eller butiksägare, sociala centra och civilsamhällesorganisationer i ditt grannskap. Be att få placera information av alternativa slag i deras lokaler för att informera om ditt initiativ så att alla som passerar där kan se det och sprida det till andra! För att få göra detta kan du tala med dem personligen eller använda de nya resurserna på webben. När du får nödvändigt stöd (om du inte redan har det), kommer du att se att vi har lagt in en resurs "Affisch" till ditt förfogande så du kan ladda ner och skriva ut den eller skriva ut direkt från detta verktyg. När du väl har den, be om tillstånd att klistra upp den på på olika ställen så att alla som passerar kan få veta om ditt initiativ och söka in på plattformen för att stödja ditt förslag.  

Tryck upp ditt initiativ och distribuera det

Du ber om folks stöd och det är normalt att dessa sedan ber om mer information. Det är bäst att inte föra fram stora klagomål till dem vid första kontakt. Skriv ut några kopior av ditt förslag i sammandrag att lämna över till dem du anser lämpligt. Människor tenderar att visa intresse för och stödja sådant som verkar seriöst och genomtänkt. Därför råder vi dig att skriva kortfattat om ditt initiativ och trycka många exemplar så att alla som vill veta mer kan läsa det hemma i lugn och ro så de förstår vad det verkligen handlar om.  

Be dina närmaste dela med sig av ditt förslag

Ju mer människor känner till om ditt förslag, desto bättre! Tveka inte att be dina vänner att dela med sig av ditt initiativ i sina sociala nätverk dessutom. Enighet är styrka! Redan i förkampanj-fasen uppmanas du till att använda dina sociala nätverk, de är bästa sättet att nå så många människor som möjligt! Som tillägg har vi också gett dig en uppsättning bilder så att du kan kommunicera ditt förslag. Och om du vill, kan du också vidarebefordra uppsättningen bilder till dem som hör till ditt sociala nätverk för publicering och för att värva stöd för dig via deras personliga profiler.  

Dina grannar är en utmärkt församling att be om stöd från

Den plats du bor på är den idealiska platsen för att söka stöd, eftersom du känner grannarna och att du personligen kan be dem hjälpa dig - enkelt och effektivt! För att göra detta kan du berätta för dem personligen, sätta upp en affisch på din websida eller inbjuda till ett informationsmöte hemma för dem som är intresserade. Du kommer att ha resursen "Affisch" så att du kan ladda ner och skriva ut den. Om det är nödvändigt, hjälp dem att bli användare på plattformen. Om du kallat till ett möte, och de kommer hem till din bostad eller om du har dator, läsplatta eller mobil med internet, kan du ge dem hjälp att registrera sig som nya användare för att stödja dig.  

Skapa visitkort anpassade till ditt initiativ

Vet du hur mycket det kostar att trycka 500 visitkort som presenterar ditt förslag och fånga nytt stöd omedelbart? Det är mycket billigt. Sök den tryckare på nätet eller i en butik som du litar på och be sedan alla att hjälpa dig distribuera dessa; vänner, familj, grannar, arbetskamrater, folk i grannskapet. Vem du än kommer på! Det spelar ingen roll om du inte känner dem du ber stödja ditt initiativ, den du minst anar kan komma att hjälpa dig! Du måste däremot göra det lätt för dem, det är därför du lägger till titel och identifikation för ditt initiativ på kortet, länken till web-sidan och ditt namn. Glöm inte att be alla attstödja ditt förslag så de inte bara besöker länken!  

Be om stöd för ditt arbete

Tveka inte att låta dem du känner veta om skapandet av ditt förslag och behovet av deras stöd för att det ska bli en realitet. Du kommer att finna en enorm källa till stöd, som kan utvidgas långt om du får dem att tala om initiativet i deras egna miljöer, så det är väl värt att göra en ansträngning under enbart en dag och inte insistera mer än så. För att göra detta kan du personligen berätta för dem om det motiv som ledde dig till att publicera initiativet eller förklara det till en grupp under en vilopaus. Du kan också be din chef att få sända ett email till var och en för att be om deras stöd. Du kan använda visitkort eller affischen du redan har. Den kan du, med tillåtelse, sätta upp på olika ställen som du finner lämpliga…  

Ditt initiativ är fortfarande på gång!

Att skriva gemensamma besked till alla bidragande användare är ett verktyg, som med försiktighet kan användas för att samla in fler idéer eller kontakter för spridning och till och med föra över budskapet mellan kända kontakter och sociala nätverk. Du kan sända ett visst budskap till användare som följer ditt initiativs nätgrupp och även kontakta någon privat. Se formulärsektionen "Nätgrupp".