Direktdemokraterna Consul

Regioner

En region är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län. Regioner benämndes fram till 2020 för landsting.

  • Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs i allmänna regionval.
  • Regionstyrelsen är det högsta verkställande organet och dess ledamöter väljs av regionfullmäktige. Fullmäktige väljer också ledamöter i nämnder.
  • Regionråd är en lagreglerad titel som i praktiken används för de ledamöter i regionstyrelsen som är arvoderade på heltid eller deltid.

Regionerna ansvarar, precis som landstingen gjorde förut, för samhällsfunktionerna på regional nivå. De sköter uppgifter som är dyra och gemensamma för länet och därför inte borde skötas av enskilda kommuner, vilket främst är hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik. Regionen skall inte förväxlas med länsstyrelsen som är regeringens företrädare i länet.