Direktdemokraterna Consul

Hjälp med förslag

Medborgarförslag är en möjlighet för grannar och föreningar att direkt bestämma över hur de vill forma politiken, genom att samla stöd för sitt förslag och vinna en omröstning.