Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

Bred valsamverkan mellan alla DD-partier

Martin Gustavsson Martin Gustavsson  •  2021-10-27  •    15 kommentarer
Bukett med blommor som växer över 4%-spärren
Bukett med blommor som växer över 4%-spärren


Förslagskod: DD-2021-10-29

P.g.a. 4%-spärren behöver alla partier som har lågt medlemstal och lågt röstetal valsamverka för att komma över 4%. Att DD-partier som vill stärka DD konkurrerar om rösterna blir därför ologiskt.

Alla direktdemokratiska partier för fler folkomröstningar har olika syn på olika saker. Gemensamt är att vi vill stärka demokratin, helt oavsett hur vi ser på valsystem. Vi kan t.ex. ha olika syn på:

0. Digital omröstning eller initiativrätt plus folkomröstning via vallokal som i Schweiz. 1. Transparent process, eller dolt forum+röstning. 2. Krav på öppen fri hårdvara, eller tillit till ofri dold proprietär. 3. Krav på öppen fri mjukvara, eller tillit till ofri dold proprietär. 4. Krav på extern krypoterad dosa, eller endast Bank-ID. 5. Anonymitet eller öppen röstning 6. Tillåta alias eller inte. etc.

Likväl är vi alla eniga om slutmålet, d.v.s. ett fördjupat folkstyre, så mitt förslag är att vi INTE sätter oss över folkviljan, men valsamverkar brett och sedan låter folket betrakta våra transparenta diskussioner, betrakta våra hemsidor och systen, samt låter folket bestämma vilken slags direktdemokrati och vilka individer som de har tillit till när de kryssar på valsedeln! Detta ökar chanserna till mandat för alla medverkande direktdemokratiska partier och alla medverkande individer som respekterar folkviljan, tror jag. Vi kommer då konkurrera, men på ett mer kamratligt sätt, där de som är lyhörda för kritik, vill utvecklas och svarar på frågor ärligt, förhoppningsvis har störst potential att skapa störst tillit hos folket. Oavsett vem som vinner av oss rent mandatmässigt så tjänar via alla och folket på detta.

Win win för hela folket och deras favoritkandidater + win för antalet medverkande dd-partier.

 


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
 • Jesper Ek

  Hej alla,

  Martin verkar sakna intresse av att få alla partier i Valalliansen att växa, utan snarare arbetar för att ta över partierna i sin täckmantel kallad "valsamverkan", det är min personliga uppfattning tyvärr och min rekommendation är att inte ingå i en valallians med Martin, a.k.a. Vetenskapliga Partiet.

  I en enda kommentar på Consul tolkar jag det som att Martin anser att Direktdemokraterna:

  1. Saknar motivation till att förändras.

  2. Har medlemmar som styr hela partiet och som han kallar för cracker (riktat mot vita människor , som används speciellt med hänsyn till fattiga landsbygdsvita i södra USA).

  3. Saknar grupptänk.

  4. Lider av konfirmeringsbias och har godtrogenhet inför manipulerande psykopater. Vilket jag tolkar som att Martin anser att våra medlemmar är psykopater.

  5. Lider av Kognitiv dissonans.

  Att samarbeta med någon som kallar våra medlemmar för crackers, psykopater och att anse att våra medlemmar skulle ha någon slags konfirmeringsbias är tillräckligt stora övertramp och visar Martins rätta ansikte, något som några partimedlemmar hade redan fått klart tidigt.

  Jag vill här med tacka för visat intresse men vi kan tyvärr inte samarbeta med ditt enmansparti och söker oss till parter som respekterar och värdesätter våra visioner och medlemmar.

  Med vänliga hälsningar
  Jesper, Talesperson Direktdemokraterna 🌻

  • Martin Gustavsson
   Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-11-01 13:05:32

   Hej Jesper!

   När du beskriver mig och vad jag vill så använder du en form av argumentationsfel som kallas "Halmdocka". Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild.

   Tvärtemot halmdockans du målar upp, så vill jag få alla partier i vår framtida direktdemokratiska valsamverkan att växa. Det är naturligtvis därför jag driver på den direktdemokratiska valsamverkan ständigt. Jag har tillit till alla som vill medverka i detta på ett sakligt sätt, helst utan personangrepp, om det är möjligt.

   Visserligen är jag mycket driftig och visst är det idag att betrakta som ett "enmansparti" eftersom enbart jag är den drivande kraften i partiet, men jag måste INTE "ta över partierna" i min eget påhittade "täckmantel" kallad Valsamverkanspartiet. Jag har t.ex. redan uppmanat till era förslag på andra namn, samt föreslagit Axnér i Enhet som ombud, eftersom han leder det största partiet i vår tilltänkta valsamverkan och jag känner stor tillit till honom, eftersom han mediterar flitigt. Känner även stor tillit till Kent i Medborgarresan.

   1. Evidensen talar tyvärr för att ni saknar motivation till att förändras, för mina påpekanden har inte haft effekt på fler år, trots att de vilar på god grund och har god intention. https://archive.org/details/intervju-med-direktdemokraterna

   2. Varför är du så arg att du vill du missförstå min användning av ordet "cracker"? Jag är ingen självhatare och går inte till personangrepp utan mycket god anledning, t.ex. om jag fångar någon person med att vilsededa och bedra medvetet. Jag använder ordet "cracker" eftersom en av mina stora idoler, Richard Stallman, kallar sig "hacker" och det är för mig något positivt, d.v.s. någon som löser problem. En "cracker", i detta sammanhang, är någon som förstör saker eller säkerhet och visst kan många vita idag kallas fölr "crackers" utan att det haltar det minsta, för visst har dessa politiska "crackers" förstört vår säkerhet på olika vis på ett sätt som minskat vår beredskap och ökat mordfrekvensen. Mer om orden här: https://peacecompassionunderstanding.wordpress.com/2021/07/21/the-difference-between-a-hacker-and-a-cracker-the-intention/

   Jag vill stärka säkerheten och har ofta länkat till hur vi kan göra det, vilket du kan se i pingningarna till denna post: https://intelligentunion.wordpress.com/2010/12/21/what-is-a-dedicated-trusted-computer-voting-device/#comments samt även hur vi kan göra det politiskt enligt vetenskapliga metastudier:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/vi-vill/politisk-farg/

   3. Nej. Jag menar att DD kan ha drabbats av s.k. "grupptänk", vilket är negativt för gruppen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gruppt%C3%A4nkande

   4. Nej. Tror absolut inte att alla medlemmar i DD är psykopater, heller inte att alla psykopater är dåliga, men ca 1%-5% av alla människor är det, beroende på hur man räknar, och psykopater kan om de ha haft dåliga uppväxtförhållanden vilseleda människor genom olika former av lögn, lögner som jag redovisar här, i syfte att stärka alla människor mot psykopaters manipulationer:
   https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/vi-vill/sanning/ Det är också därför jag är för ett demokratikörkort, med sådan kunskap som grund, för annars kommer folket, trots DD, vilseledas på ett sätt dom inte gynnar dem alls. Men det är klart att psykopater inte brukar gilla när deras trix avslöjas och folk stärks. Då förlorar de ofta sin maktposition.

   5. Alla riskerar att drabbas av kognitiv dissonans när verklighetsbilden ruckas. Jag har lättare att hantera den nuförtiden p.g.a. flitig meditation.

   Om DD inte har motivation till förändring och samarbetsförmåga så har jag full förståelse för det, vilket jag redovisat förmodad anledning till, samt önskar DD tillfrisknade. Då tror jag att DD har all chans i världen till mandat 2022. Och vem vet, om det blir friskt så går jag kanske med i DD igen, för jag ser mig fortfarande som en av grundarna.

   • Jesper Ek

    Jag vill inflika att jag här med avstår att kommentera mer. Ser helst att Martin låter någon annan i partiet få föra sin syn på förslagna samverkan.

    Inga svar
    • Thomas Larsson
     Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna  •  2021-11-02 00:42:54

     Finns det någonting annat du har emot DD förutom datasäkerheten?

     • Martin Gustavsson
      Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-11-19 14:28:52

      Jag ville helst att ni skulle komma fram till det själva, men här är nu något annat jag har emot dagens Direktdemokraterna. Jag ser inte din, Thomas, men Direktdemokraternas, hållning som negativt för direktdemokratin och funderar lite konspiratoriskt på om det är en medveten infiltration och förstörelse?

      Tycker att ni bör arbeta hårt för att skaka fram intelligentare talespersoner, eller att ni bör fraktionera er under ledning av dig Thomas, så att ni blir av med ointelligensen. Du, Thomas har en tillräckligt hög intelligens för uppgiften att leda förändringen, anser jag, även om du behöver öva upp sin talekonst och förbättra dina videoupptagningar! Det skulle nog även jag behöva eftersom denna förmåga hos mig är under medelmåttig, när jag jämför med andra på nätet. 3 av de 5 talespersoner som jag varit i kontakt med framstår för mig som alltför ointelligenta för uppgiften att vara talespersoner. Svag verbal förmåga är, eller ens dålig videokonst, i jämförelse med detta, ett mycket litet problem, som jag ser det, eftersom det är innehållet som räknas, inte det yttre. Svagt förstånd som gör att man inte förstår vad andra säger, eller om man medvetet eller omedvetet misstolkar andra, skapar naturligtvis problem för hela DD. Ett mycket ohövligt beteende i kombination med detta är naturligtvis fullkomligt katastrofalt för hela DD. Ursäkta om det verkar ohövligt att säga det och att det framstår som personangrepp, men jag ser ingen annan utväg. Det är en konsekvens av 3 av era talespersoners oförstånd, ohövlighet och oförmåga att be om ursäkt för dåligt beteende, deras oförmågan att själva förstå sin dumhet, vilket naturligtvis är svårt om man är riktigt korkad. De framstår inte enbart som korkade, men verkar dessutom lida av narcissistisk personlighet, något som ni alla i DD bör vara extremt uppmärksamma på, eftersom det kan ha ett samband med betydligt värre störningar, t.ex. psykopati. Läs på om detta och tills ni har gjort det så möt dem enbart på offentlig plats, låt dem inte laga mat åt er eller blanda drinkar åt er! Jag skulle inte bli ett dugg förvånad om en de får pengar av krafter som är emot att direktdemokratin ska lyckas, eller är snärjda av sådana krafter.

      Inga svar
      • Martin Gustavsson
       Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-11-02 02:24:59

       Det jag ser som essentiellt för mitt stöd och ett stort antal mandat till DD har jag nog tagit upp här, eftersom jag blev tillfrågad och kände mig manad att göra det. Det är i min värld naturligt att valsamverkande partier har olika åsikter i diverse frågor. Min åsikt kan dessutom leda till andra utmaningar, som jag kanske inte har tänkt på, utmaningar som ni kanske redan har tänkt på och löst på ett annat sätt?

       Dessa olika sätt att tolka DD, tolka verkligheten och hur vi löser olika problem förhindrar inte valsamverkan, lika lite som inre meningsskiljaktigheter hos er behöver förhindra er enhet, eller att SD och V, som tror på representativ demokrati, går till val i samma vallokal. Jag tog enbart upp förslag som har potential att förbättra DD, som jag ser det, så att ni/vi vid valspurten står starkare. Just nu får vi inte så stor uppmärksamhet, men när vi/ni väl får upp farten så kan det bli enorma attacker mot oss från den politikeradel vi kommer flåsa i nacken. Se alltså mina inlägg här som en källa till inspiration och samtal, eller en källa till att formulera svar som håller vid frågor om ert system!

       Det är framförallt transparensen som är viktig för att öka säkerheten, anser jag. Jag ser också integriteten vid betalning, för medlemmar som vill vara anonyma, som viktig för deras säkerhet. Jag ser alltså betalning via proprietära system som mindre bra. Finns det andra gångbara alternativ egentligen? - Jo. Jag anser att jag kommit runt problemet genom frivillighet och "tacksamhet", istället för betalning av medlemsavgift. Har man lokala avdelningar skulle man även kunna låta medlemmar betala kontant, samt ha hemliga lokala listor med medlemsdata som inte läggs på datorer. Detta för att öka integriteten för medlemmarna. Partiets valda utförare kan kontrollera dessa listor genom stickprov då och då, men då har man kvar bankkonton, byråkrati, redovisning och revisorer etc.

       Det andra, vad gäller evident sann grundläggande kunskap som stärker folket, så är det viktigt på ett indirekt sätt, så att människor inte låter sig luras av sig själva eller andra, men det handlar ju inte enbart om DD, men är viktigt för alla medborgare.

       Halmdockor, med mitt namn på, som pucklas offentligt berör mig föga eftersom jag mediterar flitigt. Regler om hövlighet och att be om ursäkt för dåligt uppförande tror jag kan stärka alla partier och är förmodligen viktigt i en demokrati, förutom då någon gör väldigt dumma saker naturligtvis. Jag är t.ex. inte alls hövlig eller ödmjuk mot dagens propagandister eller krigsförbrytare. Jag är inte känslig för lögn, argumentationsfel eller drevning, ens om jag gjort något dumt, men redovisar sanning, ber ev. om ursäkt och drevar ev. de som drevar genom sanning och frågor. Jag bryr mig mer om vad som är evident sanning och vad jag tycker om mig själv, samt vad som är rätt, samt vad jag bör göra och att jag gör det. Llikväl är jag långtifrån perfekt och förväntar mig heller inte perfektion av någon, men om en individ har svårt för att be om förlåtelse, när de har betett sig illa, så bör nog varje parti verkligen se upp, för en oförmåga att be om förlåtelse kan tyda på en allvarlig störning.

       I DD-rörelsen har jag nu stött på väldigt många sådana störningar. Jag tycker personligen inte att de passar inom vare sig DD-rörelsen eller inom en valsamverkan, om de inte först söker hjälp, eller inte kan motiveras att följa vissa hövlighetsregler, t.ex. att hålla sig till sak, inte person, samt be om ursäkt när de gått över gränsen. Får man ordning på detta stiger nog medlemstalen, tror jag. Om man får ordning på detta, vilket gynnar både DD och valsamverkan så kommer detta nog leda till mandat för DD, tror jag, vilket är mitt mål.

       Inga svar
    • Jesper Ek

     Stödjer, men Direktdemokraterna är Sveriges DD-parti. Alla mindre DD-partier borde anslutas till Direktdemokraterna och försöka påverka partiet inifrån istället för att bilda nya. Har man inte den grundtanken kommer aldrig en valallians fungera heller. För att dessa med stark vilja kommer bara vara med om det är på deras villkor, annars fortsätta driva sitt parti.

     • Martin Gustavsson
      Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-10-30 13:39:21

      Jag tror att din intention är god och respekterar din åsikt, eftersom jag själv hade den åsikten innan jag drabbades av mycket obehaglig kognitiv dissonans och vad jag tror är insikt. Här är jag, helt utan insikt om den saken år 2007: https://archive.org/details/aktiv-demokrati-tv3 Jag, som var medgrundare till Aktiv Demokrati, gick ur DD när AD lades ned och DD bildades. Mina anledningar att inte lita på den s.k. "direktdemokratin" i varken AD eller Direktdemokraterna än bygger på följande personliga åsikter och evidens:

      1. Direktdemokratin kan vara crackad. Direktdemokratin kan från första stund vara crackad av den som skapade koden eller den som idag kontrollerar den, för mig veterligen så är det INTE öppen fri kod enligt https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html och oavsett vilket så garanterar inte fri öppen redovisad kod att det är samma kod som körs som redovisas utåt. Man skulle kunna påstå att man måste ha tillit till programmerarna, men jag anser att de två bröder som skapade koden saknar den karaktär som ev. kan skapa tillit hos mig. Den ene broderns storvulna aggressivitet och narcissism, samt den andres underkastelse under denne ingav noll tillit hos mig. Även om dessa programmerare inte skulle vara crackers med admin-rättigheter, så kan direktdemokratin ändå vara crackad av andra. Det andra är att även om vi skulle ha tillit till någon så kan psykopater vara mycket duktiga på att skapa sådan tillit hos sovande människor. Psykopater är ofta experter på att pladdra och undvika frågor som avslöjar deras verkliga karaktär. De är mästare på olika former av lögn, vilka de ofta använder mycket flitigt. Mer om lögner som de använder för att lura oss: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/vi-vill/sanning/ Så bara för att jag inte kan avslöja en psykopat, samt har tillit till en sådan, så betyder inte det att jag gör rätt som har den tilliten. Jag kan vara grundlurad.

      2. Transparens. AD hade transparens. Det har inte DD. För att alla medborgare ska veta att inga crackers kontrollerar koden så måste DD-systemet vara transparent, såsom det var i Aktiv Demokrati. Vi körde alla diskussioner och omröstningar öppet och fritt via ett via ett phpBB-forum likt detta: https://valsamverkanspartiet.forumotion.eu/ (men utan de spionerande javaskriptsen) ...vilket betydde att alla kunde kontrollera kommunikation och röstning från en Tor-browser eller vilken annan terminal som helst utan att logga in. Varje medborgare kunde se hela diskussionen, sin egen ev. röst, andras röster, sammanräkningen och resultatet. Så är det inte i Direktdemokraterna än, vilket är mycket odemokratiskt och klandervärt. På så vis är nog både Miljöpartiet och Enhet betydligt mer direktdemokratiska partier än "Direktdemokraterna", tror jag. Detta är två partier vars interna direktdemokrati jag har viss kännedom om. Enhet börjar faktiskt bli allt mer lockande för mig, efter den redovisning som de gjorde nyligen. Visserligen kan även phpBB crackas, men då kommer vaksamma medboorgare eller betalda kontrollanter kunna upptäcka det.

      3. Anonymitet kräver högre säkerhet. Om man av någon anledning vill att direktdemokratin skall vara anonym, vilket inte är en självklarhet eftersom direktdemokratin historisk både har varit dold (kryss på lerskärvor) och öppen (handuppräckning i Schweiz eller inom ideella organisationer), så krävs mycket hög säkerhet om anonymitet ska ske via nätet. Direktdemokratin måste då vara av folket för folket genom folket, inte kontrollerad av bankernas Bank-ID eller annan proprietär hårdvara/mjukvara. I samtal med en dataingenjör med kompetens på området kom vi fram till att det krävdes en dedikerad enkel krýpterad röstningsdosa och anonyma alias för att göra dd via nätet både anonym och säker nog. Sedermera har jag insett att det även behövs mycket hög kunskap inom IT-säkerhet, öppen fri krypterad hårdvara/mjukvara även i kommunikationen, om direktdemokratin ska kunna anses vara anonym, typ Librem-datorer och GNU/Linux och likväl kan människors sätt att kommunicera analyseras likt fingeravtryck, vilket undergräver anonymiteten. Jag förespråkar därför tills vidare schweizisk direktdemokrati, d.v.s. initiativrätt och beslutande folkomröstningar via de vallokaler vi har, typ en gång per år. Det förespråkar även Vetenskapliga partiet som jag administrerar, men det gör inte Direktdemokraterna än, mig veterligen.

      Trots att jag har en annan åsikt om DD än dig, så ser jag all anledning till valallians för DD och alla andra DD-partier. Det är folket som får bestämma vad de vill ha på valdagen. Det är vi som ska ge dem flera utmärkta DD-alternativ att rösta på!

      • Jesper Ek

       Punkt 1-3, varför skulle det inte kunna förändras inom Direktdemokraterna?

       Vad jag finner finns inget av det du ifrågasätter hugget i sten där medlemmarnas åsikter väger mindre än vilket system man tänkt använda. Direktdemokraterna har en fantastisk god intern demokrati där alla medlemmar har möjlighet att påverka och förändra partiets stadgar och reglemente.

       • Martin Gustavsson
        Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-10-31 23:23:37

        Varför skulle det inte kunna förändras inom Direktdemokraterna?
        Några saker jag kan komma på:
        0. Bristande motivation att utveckla ökad medvetenhet (brist på meditation/introspektion och brist på ett öppet kritiskt tankesätt).
        1. Om en cracker redan har kontroll över systemet så kommer DD sannolikt inte kunna utvecklas på ett sätt som tar den kontrollen från crackern. Då är ert system s.a.s. "hugget i sten".
        2. Det finns fler saker som kan göra att ni hugger fast er i ert stenbrott, t.ex. grupptänk och...
        3. Bekräftelsefördom, samt...
        4. Godtrogenhet inför manipulerande psykopater och ...
        5. Kognitiva dissonans, som oftast leder till undvikande av obehaglig evident sanning.

        Uttalandet "Direktdemokraterna har en fantastisk god intern demokrati där alla medlemmar har möjlighet att påverka och förändra partiets stadgar och reglemente." är t.ex. en tydlig indikation på helt vanligt grupptänk och bekräftelsefördom. Inget att känna skuld för, för det är mänskligt.

        Och du har rätt också, anser jag. Om ni INTE har fastnat i stenbrottet, har motivationen att skaffa er karaktär, vågar ifrågasätta era fastfrusna föreställningar, t.ex. skapar transparens, avskaffar integritetskränkningen och det dolda forumet, inser att dold DD via ofria system inte är säkert nog etc. så evidensbaserar ni absolut att ni inte har fastnat i ett stenbrott. Men varför ni skulle göra det efter att jag i åratal pekat på alla elefanter i DD:s vardagsrumssoffa? Som vanligt kommer ni likt människor i allmänhet vilja skjuta budbäraren av sanning, tror jag. Är ni motiverade att göra annorlunda? Tillåt mig tvivla!

        ”Folkmassorna har aldrig törstat efter sanning. Den som kan förse dem med illusioner är med lätthet deras mästare; Den som försöker förstöra deras illusioner är alltid deras offer.”
        / Gustave Le Bon Källa: Delbok II. Folkmassans åsikter och övertygelser, kap. II. Direkta faktorer in folkmassors åsikter, sid. 98

        • Carl Hashmi
         Carl Hashmi  •  Medlemsansvarig  •  2021-11-02 08:23:46

         Hej Martin, kul att du är intresserad och engagerad inom direktdemokrati och precis som oss brinner för att öka varje medborgares inflytande.
         Jag har läst igenom tråden ett antal gånger och kan enbart konstatera att olyckligtvis verkar det som ett flertal missförstånd har uppstått, det finns säkert en mängd förklaringar till detta. Oavsett är det viktigt att inte enbart fokusera på sin egen erfarenhet eller vad man själv tror eller inbillar sig även om det ligger i vår natur att göra så, det är egentligen så mycket lättare att enbart ställa en öppen fråga och låta de som sitter på svaren få förklara.
         Jag ska försöka lite kortfattat förtydliga vissa av frågorna, jag tror dock att om du hade varit medlem och engagerad i partiets löpande arbete under årens gång hade du redan haft svaret på de flesta av dina frågor, tankar eller funderingar.
         Har Direktdemokraterna förändrats sedan starten. Ja definitivt, precis som vilken förening som helst utgörs denna av medlemmarna och eftersom olika personer är med och bidrar, har åsikter, lägger förslag så förändras partiets arbetsmetodik, system samt agenda kontinuerligt. Det är ett naturligt förlopp.
         Du beskriver "crackade" system och mycket annat och jag antar om jag läser mellan raderna här att du åsyftar GOV.
         Du har helt rätt i att systemet kan anses som osäkert med en rad fel, brister och problem vilket vi är väl medvetna om.
         Syftet med systemet har dock enbart varit att påvisa hur ett framtida system rent praktiskt skulle kunna fungera och vi har således använt detta för interna omröstningar. Vi har dock med alla tydlighet klargjort att det i dagsläget är en omöjlighet för oss internt att utveckla det ultimata systemet då detta är enormt kostsamt och resurskrävande och är en ständigt pågående process. Vi pekar enbart på möjligheten, sedan får andra utforma det slutgiltiga systemet vad det nu än må bli. Jag vil dock bara förtydliga att GOV ligger som öppen källkod, dock skrivet i ett systemspråk som få personer idag nyttjar.
         Vi har internt nu på prov bytt system för att öka funktionaliteten och använder återigen system som bygger på öppen källkod.
         Direktdemokraterna försöker att driva vår verksamhet med transparens och det är givetvis en svår balansgång där även personers integritet med mera måste tas i beaktande. Vi har idag inga egna system som vi begagnar och att hitta färdiga utvecklade system för detta har visat sig svårt. Därmed får vi kompromissa och hitta vägar framåt. Interna frågor intresserar dock inte de flesta personer och precis som alla föreningar kämpar vi med att hitta personer som vill engagera sig och driva dessa frågor. För att öka upp så driver vi detta forum för öppna åsikter och deltagande och det helt utan vare sig krav på medlemskap i Direktdemokraterna eller medlemsavgift. Vi vill här enbart ge möjligheten till politisk debatt och samverkan.
         Anonymitet samt valhemlighet är reglerat och vi har detta att förhålla oss till. Samtidigt utvecklar vi inte själva några system så det är en balansgång och en uppgift för de som är bättre vetande och aktivt arbetar med dessa frågor. De flesta av oss är lekmän och vi har i regel inget direkt intresse av vilken teknisk lösning eller system som används, det ska bara fungera och vara smidigt för oss som användare. Huruvida det ska vara Bank-id eller annan lösning är idag inte så väsentligt, oavsett är det enbart en legitimeringsfunktion för att bekräfta din identitet.
         Vidare har vi manuella backuper av våra medlemssystem men för att minska administration samt snabba upp processer har vi idag väldigt mycket automatiserat.
         Här får givetvis alla medlemmar vara med och tycka och tänka men det är heller inte speciellt intressant för gemene man.
         Vi tillåter redan kontant betalning och försöker att vara behjälpliga där vi kan, manuell hantering är dock resurskrävande och därför är det inget som vi aktivt marknadsför eller förespråkar av förklarliga skäl. Vi hade givetvis önskat att vi kunde erbjuda medlemskap kostnadsfritt för alla medlemmar, oavsett systemlösning så uppstår alltid en del kostnader och de medlemsavgifter vi har idag täcker enbart våra löpande utgifter. Vi erbjuder dessutom livstidsmedlemskap vilket gör att kostnaden utslagen per år kan bli näst intill försumbar, speciellt med inflationen i åtanke. Vidare erbjuder vi även möjlighet till kostnadsfritt medlemskap för mindre bemedlade där andra medlemmar går in och sponsrar deras avgift.
         Jag hoppas att detta var svar på åtminstone en del av dina tankar och funderingar, de flesta är dock interna frågor som inte har så stor betydelse för människors möjlighet att utöva direktdemokrati. Slutligen kan jag bara konstatera att "störningar" eller friktion alltid kommer att uppstå när personer har olika åsikter om saker och ting. Jag har varit aktiv i så pass många föreningar att jag med handen på hjärtat kan meddela att i samtliga har det vid flertalet tillfällen uppstått friktioner och det är en naturlig del. Vissa löser vi andra inte!

         • Martin Gustavsson
          Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-11-02 15:12:50

          Hej Carl!

          Ursäkta att jag numrerar frågorna, men Consul trycker ihop texten till en enda stor massa, vilket ser väldigt grötigt ut. Provar nu även att lägga in lite html-kod mellan raderna för att se om det hjälper.

          1. Bra att det är öppen källkod. Är det svårt för er att göra forumet transparent eller är det bara ett reglage för admin?

          2. Hur vet ni om ert dolda GOV är crackat eller inte?

          3. Ser ni inte det som olämpligt att använda ett potentiellt crackat dolt system för interna omröstningar, när det finns öppna fria transparenta system som t.ex. phpBB?

          4. Skulle du själv inte vilja kunna betrakta både konversation och röstning från en Tor-browser, så att du verkligen kan se att allting har gått rätt till?

          5. Hur kan ni anse att ni skyddar personers integritet genom att registrera dem via proprietära system som samlar in data och kanske missbrukar dem?

          6. Hur skyddar ni era medlemmar inuti systemet? Har de rätt till alias?

          7. Ni vill undvika kontantbetalningar, men jag vill påstå att denna hantering är att föredra av integritetsskäl och att detta är viktigt, särskilt för ett direktdemokratiskt parti som vill skydda sina medlemmar. Är ni helt säkra på att ni inte vill marknadsföra denna möjlighet till integritet?

          8. Bra att ni har möjlighet till manuell inbetalning. Kan en person med skyddad identitet vara med under annat namn?

          9. Är GOV-koden fri som i "frihet" enligt FSF.org's 4 kritierier?

          10. Att störningar eller friktion alltid kommer att uppstå när personer har olika åsikter är inte det jag talar om. Det är normalt. Min fråga är om ni vill få bort olika former av lögn och personangrepp mot era medlemmar och mot potentiella medlemmar, och vad ni i så fall gör för att få bort dessa dåliga beteenden ur DD? (I AD minns jag att vissa problematiska individer fick moderering innan publiceringar (för att undvika onödiga konflikter och lagbrott) i det transparenta forumet och att full frihet gavs till dem genom i vårt dolda diskussionsforum. Har för mig att det hette "fri debatt", eller något sådant, där vi ökade medvetandet på dessa individer successivt. Vi hade heller inte problematiska individer som talespersoner i AD, men det är naturligtvis en personlig värdering, för jag upplevs säkert som problematisk av de som anser att personangrepp och lagbrott är utmärkt.

          • Carl Hashmi
           Carl Hashmi  •  Medlemsansvarig  •  2021-11-02 15:54:09

           Hej igen, et inte varför våra interna frågor eller system är så pass intressanta men jag ska givetvis försöka förklara det jag vet. Jag är dock ingen utvecklare av våra system samt ingen talesperson för Direktdemokraterna så jag försöker enbart vara behjälplig inom de områden jag arbetar med. Detta mandat hanterar dock främst interna medlemsfrågor men potentiella medlar är givetvis välkomna att ställa frågor även de.
           Consul är under utveckling och vi är själva i nuläget inte med och utvecklar tjänsten, därför är alla funktioner här inte optimala ännu men vi försöker ändå testa systemet, bra med punkter således.
           1. Forumet kan givetvis göras transparent med ett klick som admin, det är som jag påtalat av flertalet andra skäl som vi inte vill ha det öppet.
           2. GOV kan mycket väl vara "crackat" vad nu detta betyder. Vi ser dock inget enromt problem med säkerhetsrisken idag då vi varken har mandat eller fattar beslut i enormt viktiga ärenden. I GOV kan du enkelt se samt följa dina röster samt även se hur andra har röstat, dock ej av vem. Det finns även andra funktioner och systemet har fungerat tillfredsställande även om det funnits behov av vidareutveckling och bättre drift och underhåll.
           3. Som jag tidigare skrivit så har vi nu bytt system och vi känner oss i nuläget trygga med de system vi använder.
           Det finns någonstans en logik i antalet röster kontra antalet medlemmar, kontra antalet inloggningar etc.
           Alla system kan manipuleras eftersom de är skapade av oss människor, det är enbart en tids och resursfråga, frågan är hur pass intressant det är att manipulera en omröstning om vi ska byta partifärg från orange till himmelsblått. Det är heller inte relevant för allmänheten som redan drunknar i onödig och trivial information på daglig basis.
           4. Jag är inte insatt i detta eller tekniken så har ingen egen åsikt, den dagen vi behöver ett system och har kapital för detta så kan vi givetvis kika på detta. Det är bättre att de som är kunniga inom IT-säkerhet och aktivt arbetar med dessa frågor får tar fram den bästa lösningen och presentera detta. Vi andra är som sagt enbart lekmän.
           5. Jag upprepar igen att våra system bygger på öppen källkod och således inte är proprietära.
           6. Det är en intern fråga som jag inte kan diskutera öppet. Men vi tillåter medlemmar med skyddad identitet och har möjlighet till alias. Det är en behovsfråga och något vi medlemsansvariga för en privat dialog med för varje enskild medlem om de behöver detta.
           7. Jag upprepar igen att vi är fullständigt flexibla men har begränsade resurser. Allt som kan underlätta vår administration gör att vi istället kan fokusera på våra kärnfrågor. En kontant betalning måste dock registreras precis som vilken annan så jag har svårt att se någon direkt skillnad.
           8. Svar ja.
           9. Jag kan inte svara på detta då det inte är min kod eller system. Den ligger öppet på nätet och är fri att använda samt ändra för vem som helst behagar. Om detta innebär att systemet lever upp till FSF.org får någon annan reda ut, men för vår del är det inte relevant då vi inte längre använder systemet.
           10. Vi vill givetvis att det som skrivs och debatteras i vårt forum ska vara baserat på verkligheten samt fakta. Detta kan dock skilja sig från person till person.
           Systemet vi använder idag är fokuserat på dialog och kommunikation istället för person och individuella åsikter eller agendor.
           Därmed har de inbyggt en rad funktioner dels för att självmoderera det som skrivs samt möjlighet till flaggning där medlemmarnas gemensamma åsikter i huvudsak styr. Även om man är bestämd med sina åsikter finns det ingen mening att fortsätta pumpa ut sitt mantra med större och större bokstäver. Istället är det viktigt att man som skribent väljer sina ord och är öppen för en sund och givande dialog. Systemet bromsar även debatter som blir för aggressiva. Vi tycker i nuläget att det fungerar även om det precis som alla system är svårt för nya personer att sätta sig in i och att känna sig trygg med funktioner samt metoder.
           I övrigt är det en intern fråga för medlemmarna huruvida en medlem anses störa verksamheten och ska uteslutas eller inte.
           Med det sagt har det under mina 4 år som medlemsansvarig uteslutits hela 0 personer. Hoppas det var svar på dina frågor.

           2. Hur vet ni om ert dolda GOV är crackat eller inte?

           3. Ser ni inte det som olämpligt att använda ett potentiellt crackat dolt system för interna omröstningar, när det finns öppna fria transparenta system som t.ex. phpBB?

           4. Skulle du själv inte vilja kunna betrakta både konversation och röstning från en Tor-browser, så att du verkligen kan se att allting har gått rätt till?

           5. Hur kan ni anse att ni skyddar personers integritet genom att registrera dem via proprietära system som samlar in data och kanske missbrukar dem?

           6. Hur skyddar ni era medlemmar inuti systemet? Har de rätt till alias?

           7. Ni vill undvika kontantbetalningar, men jag vill påstå att denna hantering är att föredra av integritetsskäl och att detta är viktigt, särskilt för ett direktdemokratiskt parti som vill skydda sina medlemmar. Är ni helt säkra på att ni inte vill marknadsföra denna möjlighet till integritet?

           8. Bra att ni har möjlighet till manuell inbetalning. Kan en person med skyddad identitet vara med under annat namn?

           9. Är GOV-koden fri som i "frihet" enligt FSF.org's 4 kritierier?

           10.

           • Martin Gustavsson
            Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-11-02 23:47:58

            Hej, och tack för ganska bra svar, Carl. Det var snabbt, men du behöver inte vara så snabb alls. Det fungerade inte att skapa mellanrum så jag fortsätter med numrering.

            0. Era interna frågor och system är viktiga för mig, och jag anser att de borde vara viktiga för alla som funderar på att använda dem. Ni bör alla anstränga er att försöka förstå varför transparens och säkra system är så viktigt för demokratin, anser jag. Men tur ändå att ni inte är så enorm korkade att ni röstar på Facebook. :-) Vilket system ni väljer nu och i framtiden är givetvis upp till er, Consul, GOV eller phpBB, men jag hoppas att transparens är ett av de kritierier som är viktiga för er. Det är essentiellt för mig så jag röstar på phpBB. I phpBB fungerar dessutom textinmatningen utmärkt m.m.

            1. Jag förstår inte varför DD är emot transparens i ert interna forum, när detta är så pass viktigt för demokratin? Uppfattade inte skälen till det. Kan du lista dem?

            2. "cracking" betyder t.ex. att en illvillig programmerare har brutit säkerheten och har kontroll över koden som körs, samt kan manipulera det innehåll som visas för varje användare (de användna). Användarna kan inte veta om detta eftersom forumet inte kan betraktas utan inloggning via t.ex. en Tor-browser. Ett viktigt ärende kan t.ex. vara att göra forumet transparent för att ta makten från crackern, vilket crackern förmodligen kommer stoppa genom att förflytta röster till fel binge. Hur är detta tillfredställande?

            3. Ser alltså ingen trygghet i antalet röster kontra användare och inloggningar. I min mening ett icke-argument. Crackern manipulerar ju givetvis på ett sätt så att denne inte avslöjas, för då tappar denne naturligtvis kontrollen. Crackern manipulerar nog inte i frågor som saknar betydelse, men om transparensen skulle han säkert bry sig, eftersom transparens undergräver crackerna manipolationsbas.
            Att allmänheten kommer drunkna i onödig och trivial information på ett transparent forum är ju också ett icke-argument. Det öppna fria Flashback är t.ex. enormt, men jag drunknar inte där för det.

            4. Jag repeterar frågan, eftersom du inte svarade på den. Skulle du själv inte vilja kunna betrakta både konversation och röstning från en Tor-browser, så att du verkligen kan se att allting har gått rätt till?

            5. Betalningar som sker genom bankkonton är proprietära system som samlar in data och kanske missbrukar dem. Hur kan ni anse att ni skyddar personers integritet genom att registrera dem via sådana?

            6. Utmärkt. Ett plus i kanten. Detta ska ni vara stolta över! Markandsför det gärna!

            7. Kontantbetalningar kan registreras med ett medlemsnummer, på ett alias, eller på ett fingerat namn. Det är samma sak när någon handlar i en butik kontant. De får ett kvitto med ett löpnummer och ett datum. Butiken redovisar intäkten och kunden har evidens på betalningen, men kunden är anonym.

            8. Utmärkt. Ett plus i kanten. Detta ska ni vara stolta över! Markandsför det gärna!

            9. Någon annan kan kanske ha svar på vilken kod som ligger där, vilken ni kör, och vilka licenser ni använder, vilket kommer klargöra om koden är fri som i "frihet" enligt FSF.org's 4 kritierier?

            10. Då tror jag att jag förstår. Det förklarar förmodligen personangreppen och oförmågan att hålla sig till sak hos era talespersoner. En svaghet för DD, helt klart. Bra dock att ni inte har uteslutit någon, men jag anser ändå att det måste vara mer ordning på ett parti om det ska ha verklig potential. Hövlighet, att använda ord med korrekt betydelse, evidens som grund och sanningsökande genom frågor är viktigt för att en demokrati ska fungera väl och bli framgångsrik.

            Inga svar
            • Martin Gustavsson
             Martin Gustavsson  •  Förslagslämnare  •  2021-11-19 14:33:41

             Inget svar Carl?

             Inga svar
      Förslaget har inte några aviseringar.
      Har inga definierade milstolpar