Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

UTÖKAD MEDBORGARDIALOG

Thomas Larsson Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna  •  2021-02-07  •    1 kommentar

Förslagskod: DD-2021-02-11

En grundläggande del av en utvecklad infrastruktur i en modern demokrati är en aktiv, dynamisk och levande  medborgardialog.

En grundläggande del av en utvecklad infrastruktur i en modern demokrati är en aktiv, dynamisk och levande  medborgardialog. SKL har under de senaste åren arbetat med att utveckla Projekt Medborgardialog och det är bra, men vi vill att projektet ska vara medborgarstyrt i högre utsträckning.


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
Förslaget har inte några aviseringar.
Har inga definierade milstolpar