Direktdemokraterna Consul

Från delegerad makt till befolkningsmakt.

  1 kommentar  •  2021-06-09  •  bowennstrom

Röstlicens Ny lydelse av Portalparagrafen, grundlag under riksdagen.

1% / 100%
1 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

INITIATIVRÄTT PÅ NATIONELL NIVÅ

  Inga kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

DD vill att det ska finnas en nationell initiativrätt. Det betyder att alla svenska medborgare skulle få kräva  folkomröstning på riksnivå

15% / 100%
15 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

FOLKMOTIONER TILL RIKSDAGEN

  1 kommentar  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

I Finland leder 50.000 underskrifter till att man kan lämna in en motion till riksdagen.  Det systemet vill vi införa också i Sverige.

19% / 100%
19 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

FOLKOMRÖSTNINGAR I STADSDELARNA

  1 kommentar  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Det ska bli möjligt att ordna en lokal omröstning i enstaka stadsdelar.

14% / 100%
14 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

RÄTT TILL MEDBORGARFÖRSLAG I VARJE KOMMUN

  1 kommentar  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Bara två tredjedelar av Sveriges 290 kommuner tillåter att man kommer in med ett medborgarförslag.  Direktdemokraterna vill att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner.

24% / 100%
24 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

DEMOKRATIOMBUDSMAN

  Inga kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Det ska finnas en vägledare i varje kommun i form av en demokratiombudsman. Idag är det svårt för de  flesta att veta vad man har för rättigheter.

12% / 100%
12 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd
BDCB4DFE-69FE-4045-935B-608DD7939BB3.jpeg

Offentlighetsprincip inom skattefinansierad verksamhet

  3 kommentarer  •  2021-02-21  •  Lotte Johansson Direktdemokraterna

Offentlighetsprincipen går enligt grundlagen före affärshemlighet. Med hänvisning till konkurrensskäl ska därför inte kommunal verksamhet anpassas till AB-lagen, utan omvänt, OF principen gäller alla.

12% / 100%
12 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd
8BFD7185-6D17-497E-A8D0-5AC545D4D2B9.jpeg

Automatiskt distribution av valsedlar i vallokaler för valbara partier nästa val

  1 kommentar  •  2021-02-21  •  Lotte Johansson Direktdemokraterna

Samtliga partier som ställer upp i nästa val, ska få sin valsedel placerad i samtliga vallokaler, inte bara de som har mandat genom tidigare val. Det är trots allt ett nytt val.

11% / 100%
11 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

LÄNGRE RÖSTNINGSTID I KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR

  Inga kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Enligt lagen finns redan rättigheten till förhandsröstning. Den skulle kunna anvvändas på ett strukturerat sätt för att låta medborgarna rösta i en fråga under en längre tidsperiod.

10% / 100%
10 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

DEMOKRATICENTRUM

  2 kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

En fysisk plats i tex ett lokalt bibliotek där man kan diskutera och anordna debatter.

15% / 100%
15 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

Bjud in hela Sverige till Direktdemokraternas direktdemokrati

  1 kommentar  •  2021-02-18  •  nickevackerdag

Låt alla svenskar delta i partiets direktdemokrati utan särskilt krav på exempelvis partimedlemskap.

10% / 100%
10 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

Anti-HBTQI

  1 kommentar  •  2021-03-02  •  SofieNilsson

Bibliotek blev HBTQI certifikerade men fick inte lägga upp det på facebook då styret var emot det. Försvaret från politikerna är att "Det är så självklart att det inte ska behövas skrivas ut".

2% / 100%
2 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

RÖSTNINGSDAG EN GÅNG I KVARTALET

  1 kommentar  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

I hela riket ska man varje kvartal ha en och samma dag då man röstar på alla lokala sakfrågor i respektive kommun. 

18% / 100%
18 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

DEMOKRATISKOLA

  3 kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Kommunen bör anordna kurser i demokratiutövning och hur man går tillväga för att skriva medborgarförslag och  hur beslutsprocesserna fungerar i kommuner, riksdag och EU.

14% / 100%
14 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

UNGDOMSDEMOKRATI

  1 kommentar  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Genomföra satsningar på ungdomsdemokrati i form av utbildning och aktivt deltagande i syfte att stärka förtroendet för  det demokratiska systemet bland unga.

8% / 100%
8 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd
IMG_0583.jpg

Reform av skattesystemet

  1 kommentar  •  2021-03-07  •  Lotte Johansson Direktdemokraterna

Tid är en vedertagen opåverkbar värdebas. Om alla lägger lika många H x uträknad timlön, till statens budget, har vi ett skattesystem som är lika för alla, opåverkbar för politiker och lobbyister.

2% / 100%
2 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

MEDBORGARFÖRSLAG DIREKT TILL KOMMUNFULLMÄKT I STOCKHOLM

  Inga kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

DD vill göra förbättringar specifikt i just Stockholm eftersom staden är indelad i 16 stadsdelsnämnder.  I Stockholm kan man bara lämna in förslag som gäller den egna stadsdelen.

12% / 100%
12 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

UTÖKAD MEDBORGARDIALOG

  1 kommentar  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

En grundläggande del av en utvecklad infrastruktur i en modern demokrati är en aktiv, dynamisk och levande  medborgardialog.

15% / 100%
15 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

MEDBORGARPORTAL

  2 kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

På internet presenteras alla aktuella sakfrågor som ligger uppe för votering i fullmäktige på ett tydligt och  enkelt sätt. Medborgare ska också kunna registrera sina egna medborgarförslag.

18% / 100%
18 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

RÄTT TILL ELEKTRONISKA NAMNINSAMLINGAR VID FOLKINITIATIV

  3 kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Idag är reglerna sådana att namninsamlingarna för att begära en lokal folkomröstning måste lämnas in skriftligen.  Detta medför idag stora problem i större kommunerr då de behövs enorma resurser.

19% / 100%
19 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

Skapa ett ställe för alla som blir påverkade av våld i hemmet att träffas

  1 kommentar  •  2021-02-25  •  SofieNilsson

I vanliga politiken hör man jämt "Kvinnor, barn och HBTQI-personer ska skyddas från våld i hemmet". Att män blir utsatt för våld i hemmet är idag ett faktum. Det är dags att inkludera alla.

4% / 100%
4 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

Alternativ till erbjudande om samarbete med "Folkalliansen"

  Inga kommentarer  •  2021-08-27  •  Lennart Hedman

(Lotte Johansson på medlemsforum) Vi samlas under Direktdemokraternas lista, det är ju ändå det vi arbetat för sedan 2014. Bara att skicka in och sparka igång PR och Valkampanj.

3% / 100%
3 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

MEDBORGARBUDGET

  Inga kommentarer  •  2021-02-07  •  Thomas Larsson  •  Talesperson Direktdemokraterna

Medborgarbudget är en del av medborgarportalen där hela kommunens budget läggs upp i detalj transparent och överskådlig för alla. Detta gör att invånarna tillsammans kan få en överblick och en förstå

19% / 100%
19 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd
transparens.jpg

Öppen fri demokrati genom transparens

  13 kommentarer  •  2021-06-16  •  Martin Gustavsson

Öppen fri demokrati kräver transparens. Förslag bör vara synliga och sökbara av sökmotorer. DD bör existera även för de som vill vara anonyma, eller vill kunna läsa och kommentera via Tor-browser.

4% / 100%
4 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd
Bukett med blommor som växer över 4%-spärren

Bred valsamverkan mellan alla DD-partier

  15 kommentarer  •  2021-10-27  •  Martin Gustavsson

P.g.a. 4%-spärren behöver alla partier som har lågt medlemstal och lågt röstetal valsamverka för att komma över 4%. Att DD-partier som vill stärka DD konkurrerar om rösterna blir därför ologiskt.

5% / 100%
5 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

Hjälp med förslag

Medborgarförslag är en möjlighet för grannar och föreningar att direkt bestämma över hur de vill forma politiken, genom att samla stöd för sitt förslag och vinna en omröstning.