Direktdemokraterna Consul

Alternativ till erbjudande om samarbete med "Folkalliansen"

  Inga kommentarer  •  2021-08-27  •  Lennart Hedman

(Lotte Johansson på medlemsforum) Vi samlas under Direktdemokraternas lista, det är ju ändå det vi arbetat för sedan 2014. Bara att skicka in och sparka igång PR och Valkampanj.

3% / 100%
3 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd
Bukett med blommor som växer över 4%-spärren

Bred valsamverkan mellan alla DD-partier

  15 kommentarer  •  2021-10-27  •  Martin Gustavsson

P.g.a. 4%-spärren behöver alla partier som har lågt medlemstal och lågt röstetal valsamverka för att komma över 4%. Att DD-partier som vill stärka DD konkurrerar om rösterna blir därför ologiskt.

6% / 100%
6 stöd  behöver stöd från 100 personer
Stöd

Hjälp med förslag

Medborgarförslag är en möjlighet för grannar och föreningar att direkt bestämma över hur de vill forma politiken, genom att samla stöd för sitt förslag och vinna en omröstning.