Direktdemokraterna Consul

Omröstningsikon

Omröstningar

Hela landet

Du måste logga in eller registrera dig för att delta
handsupp_1400x926.png

Ge alla medborgare rätt att löpande delta i politiken och rösta

Från 2021-02-08 till 2022-01-01
  • Vill du hålla folkomröstningar i specifika sakfrågor?
  • Vill du kunna ändra din röst mellan valen?

Hjälp med omröstning

Medborgaromröstningar är en deltagandeprocess där röstberättigade medborgare fattar beslut genom omröstning