Direktdemokraterna Consul

Det finns inga pågående processer

Hjälp med dialoger

Delta i diskussioner och processer inför beslut i kommunen. Dina åsikter kommer förhoppningsvis att tas i beaktande av kommunen. I dialoger får medborgarna möjlighet att diskutera och ge förslag inför olika typer av kommunala beslut. Alla som är skrivna i kommunen kan komma med synpunkter på nya regelverk, beslut och planer för kommunen. Dina kommentarer analyseras och tas i beaktande i besluten.