Direktdemokraterna Consul

Hjälp med debatter

Starta en debatt för att diskutera frågor du är intresserad av.

Utrymmet för medborgardebatter riktar sig till alla som vill ta upp frågor som berör dem och som de vill diskutera med andra.

För att starta en debatt behöver du registrera dig på Direktdemokraterna Consul. Användare kan även kommentera i öppna debatter och betygsätta dem med knapparna för "jag håller med" eller "jag håller inte med".