Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

Transparensfrågan

Lennart Hedman Lennart Hedman  •  2021-06-12  •    Inga kommentarer  • 

Lotte Johansson, Marknadsföringsgruppen

Det finns några basala frågor som behövs för att människor ska kunna ta sunda beslut, nämligen objektiv information i objektiva kostnadsfria kanaler och tillgång till att delta i diskussioner före beslutsprocesserna samt i dessa och förstås en objektiv skola. Utan grundläggande parametrar som transparens och insyn kan medborgarna inte göra relevanta val. Alltså måste neutral politik bygga på att säkerställa vissa hörnstenar. Som tillgång till avgiftsfritt publicera service internet när nu det är det myndigheter och mediekanaler använder mest, inkl. Statligt BankID och både digitala och fysiska plattformar för information, diskussion och röstning.

Det medborgare är med och finansierar via skattsedeln ska det också råda full transparens inom, d v s varken kommunala, regionala eller privata skattefinansierade verksamheter ska drivas i AB form eftersom AB:s ”affärshemlighet” krockar med medborgarnas ”Allmänintresse” som finansiärer av skattemedel och konsumenter av infrastruktur, inkl. Välfärd. Även AB:s lag om vinstintresse som plockas ut ur verksamheten krockar med välfärdsmålen. Sjukvård t ex. ska bygga på att vi blir friskare, inte återkommande konsumenter. Skolan på individuell utveckling utifrån varje elevs startpunkt och förutsättningar och äldreomsorgen på att de som behöver resurserna bäst ges extra stöd för detta och de som behöver mer stimulans/utmaningar får det, det är dit skattemedel ska gå till de verkliga aktieägarna, nämligen skattebetalarna. Att öka bonusar och vinster till privata fickor ingår inte i uppdraget utan bäddar för korruption. Vinster i välfärd ska återinvesteras i verksamheten bygger avtalet på skatteindrivarna från medborgarna.

Medborgare behöver därför mer inflytande över budgeten för skatter, d v s presenteras budgetförslag, ges möjlighet att ställa klargörande frågor samt ge förslag till ändringar, för att slutligen kunna gå till beslut för att rösta om de olika budgetposterna. På så sätt tydliggörs direkta kostnader för verksamhet, löner och vinstutrymme, vilket sätter stopp för höga skatter som hamnar fel. Vilka skulle rösta för en extra skatt om 20 % som de vet ska gå till Attendos ledning, styrelse och aktieägare om de fick möjlighet. De som vill kan ges möjlighet att göra en extra skattebetalning för vinstutdelning som inte går till verksamheten eller löner.

Inte minst behöver vi ett finansiellt system som inte fäller krokben för medborgarna, utan stöttar kooperativ verksamhet och småföretagande framför globala multinationella företag som skatteplanerar undan de skattemedel de själva åtnjuter inom välfärden. Vi behöver återgå till sparkassor istället för affärsbanker, som bygger på inlån och utlån utan ockerräntor, för att människor ska kunna finansiera sitt första boende, sin första verksamhet, bil, bli självförsörjande. Pengar ska inte vara en handelsvara. Något är fel när avgifterna för t ex. kommunala transporter , äldreomsorgsavgifter, etc. stiger i en rasande takt när dessa finansieras via höga skatter för enskilda…

Förutsättningar för demokrati bygger på ett jämlikt skattesystem. Mer lättförståeligt, lättöverskådligt och som inte har ett regelverk som är över 3000 sidor långt som hela tiden fylls på/ändras utifrån hur de som har resurser att anlita jurister som hittar kryphål lyckas skatteplanera ner den 20% bolagsskatten till nära noll eller t o m får tillbaka skatt de aldrig betalat, medan de som i praktiken utför arbetet, beskattas upp till 80%. (Jag har på DDs Consul redogjort för Tidskattesystemet som vilar på naturvetenskaplig grund, nämligen tiden, oavsett politiskt styre är det opåverkbart eftersom en timma är 60 minuter oavsett var vi befinner oss, vem vi är eller vad vi arbetar med.

Jag skulle vilja starta en debatt kring Lotte Johanssons utmärkta skrivning om transparens (kan inte komma in på medlemsforum för att föra debatt där). I grunden för oss direktdemokrater ligger det faktum att vi "spelar på motståndarnas spelplan och enligt deras regler". 2,5% av väljarna är medlemmar i något riksdagsparti och alltså 97,5% "valboskap". Några få finns med i vårt parti och en del lokal- & särintressespartier. Kan Lottes text vara grunden för ett (av våra) valmanifest, som trycks upp inför valet? Hur sprider vi det? 

Jag har vid något tillfälle sett ett förslag att DD demonstrerar framför Riksdagshuset varje fredag (efter pandemin) - kan vi sprida det där? Kan vi vänta oss medhåll från Skattebetalarnas Förening?

Kommentarer (0)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.