Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

Medianväljarteorin - ytterligare ett starkt skäl för Flytande Demokrati!

Lennie Lennie  •  2022-04-02  •    1 kommentar  • 

Medianväljarteorin tyvärr en växande trend också här i Sverige och Centern tycks vare det parti som på sista tiden fullt ut strävar mot att växa genom liknande effekter. Många partier tycks ha lagt åt sidan klassiska ideologiska grunder som brukade vara centrala för mer röstfiske. ""Teorin innebär förenklat att partier eller politiker som vill maximera antalet röster bör anta den politik som en typisk väljare föredrar, eller röra sig mot den åsiktsposition som denne har. Teorin ger en förklaring till varför politiken tenderar att röra sig mot mitten av höger-vänster-skalan över tid. Teorin, som bygger på matematiskt-statistiska resonemang, utvecklades i USA och räknas till public choice-skolan och står nära spelteorin."" Medianväljarteorin - Wikipedia förklaring.

Kommentarer (1)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.