Direktdemokraterna Consul

Gå tillbaka

Demokraticentrum

Carl Hashmi Carl Hashmi  •  Medlemsansvarig  •  2021-02-18  •    5 kommentarer  • 

Debatt gällande förslag: DD-2021-02-12, Demokraticentrum En fysisk plats i tex ett lokalt bibliotek bör skapas där man kan diskutera och anordna debatter, ett demokraticentrum. Här kan också omröstningar ordnas och den föreslagna demokratiombudsmannen ska ha sitt kontor i anslutning.

Kommentarer (5)


Du behöver logga in eller registrera dig för att kunna kommentera.
 • Martin Gustavsson

  Ja till diskussioner som bygger på evidens och sant resonerande, nej till de "debatter" vi känner från fulmedia. Nej till omröstningar i anslutning till detta. Omröstningar bör göras med eftertanke och på ett säkert transparent sätt.

  Inga svar
  • Slisk Lindqvist

   Förslaget behöver vara mer innehållsrikt än så med specifika förslag för att inblandade skall bli delaktiga. Spekulativa petitioner som denna bör inte vara del utav röstningarna.

   • Carl Hashmi
    Carl Hashmi  •  Medlemsansvarig  •  Förslagslämnare  •  2021-03-09 18:01:42

    Hej. absolut, tanken är dock att alla ska vara delaktiga i utformningen av förslag och därmed bidra med adekvata frågeställningar, både emot eller för.
    Det som stöds är enbart om det är ett intressant ämne att ta upp, inte om man är för eller emot frågan i sig, detta görs senare under just omröstningar.

    Anledningen att texten är så kort nu är för att detta var ett test för att se hur funktionerna ter sig och vad som vi behöver utveckla.
    Vi har dock en diger lista i nuläget så det är mycket kvar att lösa, trots detta vill vi ändå testköra systemet för utvärdering, då intresset intern var för svagt har vi numera gjort detta publikt.

    • Pyrre

     Jaha, så om en röstning får tillräckligt med röster så blir det automatiskt en omröstning typ?
     Jag förstår inte redigt systemet än.

     • Carl Hashmi
      Carl Hashmi  •  Medlemsansvarig  •  Förslagslämnare  •  2021-03-24 14:26:28

      Haha, nej systemet är vid en första anblick något förvirrande och således behövs ett par personer som drar i trådarna och agerar support för nya.
      Först debatt där någon först lyfter ett ämne.
      Sedan svarar alla med olika åsikter vilka senare ska bli förslag och alla deltagare kan för varje kommentar antingen ge tummen upp eller tummen ner.
      Vid gränsen, som vi nu själva har satt till tusen stöd för ett förslag, så går någon admin igenom hela tråden och måste manuellt starta en omröstning och där läggs frågan upp neutralt med valbara underpunkter med stöd för de mest intressanta förslagen.
      Det går exempelvis att ställa frågan "Ska vi investera i en ny lekpark?"
      Sedan ha underfrågor om stödet vinner vilken typ av utrustning som ska finnas antingen som direkta frågor eller som et budgetförslag med olika budgetposter om det nu är intressant. Det är således fortfarande en hel del "hands on" som krävs av någon admin.
      Sedan krävs det normalt att man är registrerad för att delta i omröstning eller budget medans stöd av förslag inte kräver detta.
      Det hela är således lite som vårt interna system,
      1. frågor som söker stöd = debatter
      2. Nomineringar = förslag
      3. Omröstning = omröstning eller medborgarbudget som dock är betydligt mer avancerad.
      Det som återstår är egentligen "Dialoger" som är till för direkt dialog mellan ansvariga politiker och medborgarna.
      Ibland kanske det räcker att föra dialog med en politiker för att lyfta ett ärende och då behövs inget medborgarförslag.

      Inga svar