Direktdemokraterna Consul

Vad är Consul?

CONSUL är ett verktyg för medborgardeltagande i demokratiska processer genom öppenhet och transparens.

Verktyget erbjuds kostnadsfritt och har öppen källkod och kan därmed nyttjas av valfri person, organsiation eller förening.

Det kan fritt anpassas efter behov för att fungera efter egna önskemål.

Systemet har både ett inbyggt register samt kan vid behov integreras med flertalet andra redan existerande om så önskas.

 

Systemet är uppbyggt med följande grundfunktioner:

 

Debatter

Vem som helst kan skapa en tråd inom valfritt ämne för at debattera olika frågor. Debatter är viktigt då det möjliggör för alla att gemensamt ta fram de viktigaste frågorna eller förslagen.

 

Förslag

Här kan alla skapa ett medborgarförslag och sedan söka stöd för detta. De förslag som vinner tillräckligt stöd kommer att gå vidare för omröstning. Tillsammans tas således de viktigaste förslagen fram med både för- och nackdelar.

 

Medborgarbudget

Medborgarbudget tillåter medborgare att föreslå hur delar av en budget bör fördelas samt ger samtidigt insyn i hur förvaltningar avser att spendera eller fördela olika kostnader samt intäkter. Eftersom fler både granskar och deltar i denna process så kommer förhoppningsvis fler synpunkter samt förslag komma fram vilket gör att när beslut väl tas kommer det att vara bättre förankrat bland medborgarna med full insyn.

 

Omröstningar

Ett säkert omröstningsystem som möjliggör för alla att aktivt delta i beslut, förslag eller förfrågningar från olika förvaltningar. Alla kan enkelt delta via telefon eller dator i de frågor som de finner viktiga.

 

Gemensamma bestämmelser

Vid utformningen av nya lagförslag, regler eller rekomendationer kan medborgarna aktivt ta del av dessa och vara delaktiga i själva utformningen genom att ge kommentarer eller förslag på lämpliga förändringar vilka kan förbättra förslaget samt göra det betydligt mer legitimt. En regel som medborgarna själva har varit med och utformat kommer troligtvis att efterlevas betydligt bättre samt fylla en bättre och mer meningsfull funktion.

 

Innan du börjar skapa ditt första inlägg eller förslag, vänligen läs igenom: "Rekomendationer för nya användare"