Direktdemokraterna Consul

Gemenskap kring förslaget

UTÖKAD MEDBORGARDIALOG

Delta i gemenskapen för att utveckla förslaget. En aktiv diskussion kan leda till förbättringar av förslaget, ge det större spridning och ökat stöd.

Skapa det första inlägget i gemenskapen

För att skapa ett tema behöver du logga in eller registrera dig.
Thomas Larsson
Thomas Larsson  •  Förslagslämnare