Direktdemokraterna Consul

Tillgänglighet

Internettillgänglighet refererar till möjligheten av tillgång till internet och dess innehåll för samtliga personer, oavsett funktionshinder (fysiska, intellektuella eller tekniska) som kan uppstå eller från sådant som beror på sammanhanget för användning (teknik eller miljö). 

När webbsidor designas med tillgänglighet i fokus är tanken att alla användare ska kunna ta del av innehållet under samma villkor, exemplevis:

  • Alternativa texter för bilder där personer som är blinda eller har synnedsättning kan använda speciella läsare för att få tillgång till informationen.
  • När videos har undertexter kan personer med nedsatt hörsel tillfullo ändå förstå filmerna.
  • Om innehållet skrivs lättbegripligt samt med  illustrationer kommer personer med inlärningsproblem lättare att förstå dem.
  • För anändare som har rörlighetshinder eller har svårigheter att styra en mus underlättar alternativa tangentbordsgenvägar navigeringen.

Tangentbordsgenvägar

För att kunna navigera genom webbsidan på ett enkelt sätt finns det ett antal snabbtangenter som är förprogrammerade för de allmänna huvudkategorierna för vilka tjänsten är organiserad.

Tangentbordsgenvägar för navigationsmenyn
Tangent Sida
0 Start
1 Debatter
2 Förslag
3 Omröstningar
4 Medborgarbudgetar
5 Lagstiftningsprocesser

 

Beroende på vilket operativsystem samt webbläsare som används är tangentkombinationerna följande:

Tangentkombinationer beroende av operativsystem och läsare
Webbläsare Tangentkombination
Explorer ALT + genväg, sedan ENTER
Firefox ALT + CAPS + genväg
Chrome ALT + genväg (CTRL + ALT + genväg, för MAC)
Safari ALT + genväg (CMD + genväg, för MAC)
Opera CAPS + ESC + genväg

 

Textstorlek

Den tillgängliga designen för webbsidan tillåter användare att välja en passande textstorlek. Denna åtgärd kan genomföras på lite olika sätt beroende på vilken webbläsare som används.  

Webbläsare Åtgärd som ska utföras
Explorer Visa > Textstorlek
Firefox Visa > Storlek
Chrome Inställningar (icon) > Alternativ > Avancerat > Webbinnehåll > Textstorlek
Safari Visa > Zooma In/Zooma ut
Opera Visa > skala

Ett alternativt sätt att ändra textstorleken är genom tangentbordsgenvägar definerade av webbläsare, framförallt tangentkombinationen:

  • CTRL och + (CMD och + on MAC) Ökar textstorleken
  • CTRL och - (CMD och - on MAC) Minskar textstorleken

Kompatibilitet med standarder och visuell design

Alla sidor på denna webbplats följer riktlinjerna för tillgänglighet eller allmänna principer för tillgänglig design som fastställts av arbetsgruppen WAI som tillhör W3C.