Direktdemokraterna Consul

Folkets röst - Vad tycker du?

Var med och bilda opinion, lägg förslag, skapa namninsamling, debattera eller diskutera. Tillsammans använder vi den kollektiva intelligensen och hittar kreativa lösningar och gemensamma vägar framåt. Denna portal är öppen för alla medborgare och erbjuds kostnadsfritt. Du behöver enbart registrera dig för att kunna delta i alla funktioner. Vill du veta mer om Direktdemokraterna så hittar du länkar i sidfoten, annars är det bara att komma igång. Har du varit här tidigare är det bara att fortsätta där du var. Annars fortsätter du med vår nybörjarguide!

Mest aktiva förslag

LÄNGRE RÖSTNINGSTID I KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR

Enligt lagen finns redan rättigheten till förhandsröstning. Den skulle kunna anvvändas på ett strukturerat sätt för att låta medborgarna rösta i en fråga under en längre tidsperiod.

RÄTT TILL MEDBORGARFÖRSLAG I VARJE KOMMUN

Bara två tredjedelar av Sveriges 290 kommuner tillåter att man kommer in med ett medborgarförslag.  Direktdemokraterna vill att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner.

Reform av skattesystemet

Tid är en vedertagen opåverkbar värdebas. Om alla lägger lika många h x uträknad timlön, till statens budget och vi har ett skattesystem som är lika för alla, opåverkbar för politiker och lobbyister.

RÄTT TILL ELEKTRONISKA NAMNINSAMLINGAR VID FOLKINITIATIV

Idag är reglerna sådana att namninsamlingarna för att begära en lokal folkomröstning måste lämnas in skriftligen.  Detta medför idag stora problem i större kommunerr då de behövs enorma resurser.

Visa alla förslag